Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler), som brukes til å samle inn informasjon om hvor mange mennesker som besøker hjemmesiden. Hvis du fortsetter å bruke våre nettsider, godtar du bruken av cookies. Hent mer informasjon om cookies som brukes på Vestas.com, og hvordan de kan slettes Cookies

Personvernregler

Disse personvernreglene beskriver Vestas Groups innsamling, bruk og tilgjengeliggjøring av personopplysninger med Vestas Wind System A/S som hoveddatakontrollør. "Vestas", "vi" eller "oss" betyr morselskapet, Vestas Wind Systems A/S, og alle dets datterselskaper, fellesforetak og tilknyttede selskaper i Vestas-gruppen (samlet omtalt som "Vestas Group"). Mer informasjon om selskapene er tilgjengelig på Vestas nettsted (www.vestas.com).

Du kan bruke dette nettstedet uten å oppgi identiteten din. Når du bruker nettstedet vårt, kan vi automatisk (dvs. ikke gjennom registrering) samle inn upersonlige opplysninger (f.eks. hvilken type nettleser og operativsystem som brukes, domenenavnet til nettstedet du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på nettstedet, sider som er vist).

Disse personvernreglene omhandler personopplysninger vi kan samle inn under din bruk av nettstedet, for eksempel IP-adresse. Hvis du registrerer deg for noen av tjenestene våre eller kontakter oss via skjemaer, oppgis detaljert informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan opplysningene dine blir behandlet i forbindelse med registreringen din. Det kan være informasjon om navn, postadresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon osv.

Hvis du følger en lenke til et annet nettsted (inkludert et nettsted som drives av Vestas), kan andre personvernregler gjelde der. Du bør lese disse reglene før du oppgir personopplysninger til disse nettstedene, og samtykke til at disse nettstedenes bruk av personopplysningene dine underlegges disse personvernreglene.

Med "behandling" menes det at Vestas samler inn, bruker, tilgjengeliggjør, lagrer og sletter personopplysningene dine.

Vestas er ansvarlig for å sikre at vi bruker personopplysningene i overensstemmelse med personvernlovene.

Vestas samler bare inn og behandler personopplysningene dine hvis vi har et rettmessig grunnlag for behandlingen ifølge gjeldende lov, for eksempel:   

vi har innhentet ditt samtykke,

det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg,

vi er lovpålagt å gjøre det, eller

vi har en rettmessig interesse.

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vestas registrerer og behandler personopplysninger om deg for å kunne levere
tjenestene du ber om når du:

  • kontakter Vestas,
  • registrerer deg for å motta nyhetsbrev, eller
  • oppgir noen type personopplysninger til oss via nettstedet vårt eller søknader.

Vi baserer behandlingen på vår rettmessige interesse i å drive den daglige virksomheten vår og å kunne tilby deg våre tjenester.

Vestas bruker følgende retningslinjer ved behandling av personopplysninger:

1.         Vi samler bare inn personopplysninger til spesifikke formål;

2.         Vi samler ikke inn personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppnå disse formålene;

3.         Vi bruker ikke personopplysninger til andre formål enn dem som opplysningene ble innsamlet for, unntatt som oppgitt i dette dokumentet eller etter å ha innhentet samtykke;

4.        Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeparter eller over grenser, unntatt som angitt i dette dokumentet eller etter å ha innhentet samtykke;

5.         Vi bruker høye tekniske standarder for å sikre vår behandling av personopplysninger;

6.        Unntatt der det er angitt i dette dokumentet, lagrer vi ikke personopplysninger i identifiserbar form lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet, eller som pålagt ved lov.

TILGJENGELIGGJØRING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vestas er en global virksomhet. Kundene og operasjonene våre er spredt over hele verden. Derfor samler vi inn og overfører personopplysninger på global basis. Det betyr at vi kan overføre personopplysningene dine til steder utenfor landet ditt. Hvis vi overfører personopplysningene dine til et annet land utenfor EØS, sikrer vi at de er beskyttet og at de overføres i overensstemmelse med lovmessige krav. Vi har interne retningslinjer på plass for å sikre tilstrekkelig beskyttelsesnivå uavhengig av hvor i Vestas Group opplysningene dine er lagret. 

Vi kan også dele personopplysningene dine utenfor Vestas Group, som beskrevet nedenfor:

•      med tredjeparts serviceleverandører for det formål å tilby tjenester til oss, som setter oss i stand til eller hjelper oss å oppfylle formålene som er beskrevet i disse personvernreglene (for eksempel Vestas' IT- og kommunikasjonsleverandører). Disse tredjepartene vil være underlagt formålstjenlige forpliktelser i forbindelse med databeskyttelse;

•      i den grad det er lovpålagt, for eksempel hvis vi pålegges å tilgjengeliggjøre personopplysningene dine for å overholde en juridisk forpliktelse, eller for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter;

SIKKERHET

Vestas treffer alle egnede organisasjonsmessige og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, og har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine. Oppgitte personopplysninger blir behandlet som strengt konfidensielle, og blir bare behandlet for de formålene de er innhentet for.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi sporer automatisk hvordan innholdet vi tilbyr blir brukt. Denne sporingen setter oss i stand til å få bedre forståelse for potensielle forbedringsområder, slik at vi kontinuerlig kan forbedre relevansen og tilgjengeligheten til innholdet vi tilbyr. En av metodene som brukes er informasjonskapsler, også kalt infokapsler eller cookies. Du kan lese mer om informasjonskapselreglene våre i merknaden om informasjonskapsler.

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine varierer, og avgjøres av følgende kriterier:

•      formålet vi bruker dem til (som ytterligere beskrevet i disse retningslinjene) – vi må lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for dette formålet; og

•      juridiske forpliktelser – lover eller reguleringer kan angi en minsteperiode for vår lagring av personopplysningene dine.

RETTIGHETENE DINE

Du har rett til å få innsyn i opplysninger om deg som vi behandler. Du har også rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine og til å korrigere opplysningene hvis det er relevant. Vær oppmerksom på at Vestas ikke nødvendigvis alltid er forpliktet til å oppfylle en slik forespørsel. 

Hvis du ønsker å benytte deg av din rett til å få tilgang til personopplysningene dine, å protestere på behandlingen av dem eller å korrigere behandlede data, kan du kontakte oss på: dataprivacy@vestas.com. Hvis du har klager på Vestas behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte Datatilsynet.